NIFC LOGO
NIFC LOGO
Franciszek Lessel
1780–1838
BIOGRAM

*ok. 1780 Warszawa, †26 XII 1838 Piotrków Trybunalski

Franciszek Lessel, polski kompozytor, uczeń Haydna, twórca należący do generacji kompozytorskiej poprzedzającej bezpośrednio Chopina. 

Lessel był twórcą utworów na fortepian solo i na fortepian z orkiestrą, utrzymanych w dojrzałym stylu klasycznym. W utworach tych widoczne jest oddziaływanie Mozarta, z rozwiniętą wirtuozerią o rodowodzie improwizacyjnym, zbliżającą te kompozycje do stylu brillant. Jest to szczególnie wyraźne w jego Koncercie fortepianowym C-dur op. 14, pierwszym polskim utworze tego gatunku wykonanym na ziemiach polskich, który zbliża się do stylu brillant nie tylko poprzez fakturę fortepianową, ale również ukształtowaniem formy sonatowej – oba tematy mają charakter kantylenowy, elementy wirtuozowskie realizowane są we wstępie, łącznikach i kodzie, a partia orkiestry jest zdecydowanie podporządkowana instrumentowi solowemu, podobnie jak później w koncertach Chopina. 

Chopin najprawdopodobniej znał utwory Lessla, w tym jego Koncert, choć brak potwierdzenia tego w źródłach. Koncert wykonany był w Warszawie w 1810  i nie wiadomo, czy zabrzmiał ponownie w czasach, kiedy Chopin już uczęszczał na koncerty. Był jednak wydany (Lipsk ok. 1813) i Chopin mógł go poznać z druku. Wiadomo również, że jeszcze w l. 20. XIX w. utwory Lessla, głównie kameralne i religijne, grane były w Warszawie i Chopin musiał je słyszeć. Można więc przyjąć, że twórczość Lessla tworzyła element polskiej tradycji, stanowiącej jedno ze źródeł, z których wyrosła twórczość Chopinowska.

 

Planowane wydawnictwa:

  • Fantazja na kwartet smyczkowy
  • Kaprys i wariacje op. 10, Rondo Es-dur
  • Koncert fortepianowy C-dur op. 14
  • Zbiór utworów kameralnych (2 oktety)