NIFC LOGO
NIFC LOGO
Karol Szymanowski
1882–1937
BIOGRAM

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 r. w Tymoszówce na Ukrainie, zmarł 29 marca 1937 r. w Lozannie. Kompozytor i pianista, działał również jako publicysta muzyczny i literat. Naukę muzyki ropoczął pod kierunkiem ojca, a nastepnie kontynuował ją w Elizawetgradzie u G. Neuhausa. W roku 1901 Szymanowski wyjechał do Warszawy, gdzie do roku 1904 M. Zawirski udzielał mu prywatnych lekcji harmonii, a Z. Noskowski – kontrapunktu i kompozycji. W 1905 r. grupa młodych kompozytorów, do której należał młody Szymanowski, nazwana Młodą Polska w muzyce”, założyła w Berlinie Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich. Jej celem było popieranie nowej muzyki polskiej poprzez jej wydawanie i wykonywanie. W latach 1906–08 w Warszawie i Berlinie odbyły się pierwsze koncerty kompozytorskie członków spółki. W 1912 r. Szymanowski zawarł kontrakt z firmą Universal Edition w Wiedniu, gdzie bywał kilkakrotnie. Odbył też szereg podróży do Włoch i na Sycylię, zwiedził arabską Afrykę Północną. Zabytki kultury starożytnej i wschodniej wywarły na kompozytorze głębokie wrażenie i miały wpływ na rozwój jego artystycznej indywidualności.

W czasie I wojny światowej Szymanowski przebywał w Tymoszówce, odwiedzając od czasu do czasu Kijów, Petersburg i Moskwę. W 1919 r. kompozytor przyjechał do niepodległej już Polski. Na przełomie lat 1920 i 21 odbył swą pierwszą podróż do Stanów Zjednoczonych wraz z Pawłem Kochańskim i Arturem Rubinsteinem, osiągając znaczny sukces.
Lata 1922–26 znaczą się wieloma światowymi wykonaniami dzieł Szymanowskiego: w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Trieście, Wenecji, Salzburgu, Pradze, Berlinie, Nowym Jorku, Filadelfii, Chicago. W latach 1927–29 był Szymanowski dyrektorem warszawskiego Konserwatorium, potem zaś rektorem warszawskiej Akademii Muzycznej. Później, nie mając stałych dochodów, występował jako pianista ze swą IV Symfonią w całej Europie.

 

więcej o Karolu Szymanowskim na www.portalmuzykipolskiej.pl