NIFC LOGO
NIFC LOGO
Joachim Kaczkowski
1789–1829
BIOGRAM

Joachim Kaczkowski (ok. 1789 – 2 I 1829 Warszawa) – skrzypek, pedagog i kompozytor, syn oboisty i kapelmistrza na dworze książęcym na kresach. We Lwowie poznał Karola Kurpińskiego i Józefa Elsnera. 3 marca 1810, po raz pierwszy przed publicznością warszawską, zagrał swój Koncert a-moll op. 8 na skrzypce i orkiestrę. Spędził kilka lat w Niemczech; koncertował i wydawał swoje dzieła (na skrzypce solo i z orkiestrą, na trio i kwartet smyczkowy oraz na fortepian) nie tylko tam, ale także w Wiedniu, a później w Warszawie. W lutym 1818 w Hermanowicach koło Przemyśla poślubił Annę Galle. W 1822 roku osiadł na stałe w stolicy, gdzie już w maju tegoż roku dał koncert opisany w „Rozmaitościach” (1822 nr 62, 30 V, s. 252): „JP Kaczkowski nie mógł nam przyjemniejszej zrobić przysługi, jak przypomniawszy nas sobie po tak długiej przerwie; pragniemy bowiem z niecierpliwością usłyszeć znowu tego znamienitego artystę, znanego nam tak zaszczytnie i przez dawane przed kilku laty koncerta i przez pełne pochwał wzmianki, jakie o nim gazeta muzyczna lipska tylekroć czyniła”. W Warszawie mieszkał przy ul. Senatorskiej, a potem przy Rynku Starego Miasta, gdzie zmarł, pozostawiwszy żonę i troje dzieci. W liście do Jana Białobłockiego z 15 maja 1826 roku Chopin pisze, że zakupił dlań „Polonez Kaczkowskiego, bardzo dobry, piękny, słowem do słuchania i delektowania się (a zatem i rozruchania paluszków, zapewne już zardzewiałych, jeżeli tak powiedzieć mi wolno)” – przy czym chodzi tu zapewne o „Polonaise brillante [F-dur] composée pour le piano-forte et dédiée à Son Excellence Madame la Générale d’Albrecht par J. Kaczkowski” wydany w składzie Brzeziny w 1825 roku.

na podstawie „Korespondencji Fryderyka Chopina” w oprac. Zofii Helman, Zbigniewa Skowrona i Hanny Wróblewskiej-Straus, t. 1, Warszawa 2009