NIFC LOGO
NIFC LOGO
Antoni Radziwiłł
1775–1833
BIOGRAM

Książę Antoni Henryk Radziwiłł, kompozytor, wiolonczelista, mecenas sztuki, namiestnik Wielkiego Księstwa Poznańskiego, autor muzyki do Fausta Goethego. W końcu lat 20. XIX w. Chopin pozostawał z nim w kontaktach. Na początku października 1828, w drodze powrotnej z Berlina, w czasie krótkiego pobytu w Poznaniu Chopin był na przyjęciu u Radziwiłła, gdzie grał utwory Haydna, Beethovena i Hummla oraz improwizował na zadane tematy. 

W maju 1829 Radziwiłł złożył wizytę w domu Chopinów w Warszawie, a w październiku 1829 Fryderyk przez krótki czas przebywał w letniej rezydencji Radziwiłła w Antoninie, gdzie skomponował Poloneza C-dur op. 3 na fortepian i wiolonczelę. Utworu tego sam autor nie cenił zbyt wysoko, o czym świadczy wypowiedź w liście do Tytusa Woyciechowskiego: Nic nie ma [w Polonezie C-dur] prócz błyskotek, do salonu, dla dam (Korespondencja Chopina, oprac. B.E. Sydow, t. I, s. 112). 

W Antoninie Chopin miał okazję obejrzeć partyturę muzyki Radziwiłła do Fausta, o której pochlebnie wypowiedział się w wyżej cytowanym liście. Po powrocie do Warszaawy Chopin dedykował księciu Trio g-moll, a Radziwiłł przyjął dedykację i chciał wykonać utwór z kompozytorem. Do tego wykonania jednak najprawdopodobniej nie doszło.