NIFC LOGO
NIFC LOGO
Mieczysław Sołtys
1863–1929
BIOGRAM

*7 II 1863 Lwów, †11/12 XI 1929 Lwów

Kompozytor, dyrygent oraz pedagog.

Studia muzyczne rozpoczął w 1881 r. w konserwatorium we Lwowie pod kierunkiem Karla Mikulego, jednocześnie kształcił się na tamtejszym Uniwersytecie Jana Kazimierza w zakresie filozofii. Edukację muzyczną kontynuował w konserwatorium Gesellschaft der Musikfreunde w Wiedniu u Franza Krenna i Roberta Hirschfelda, następnie u Eugène’a Gigouta i Camille’a Saint-Saënsa w Paryżu.

Od 1891 r. objął stanowisko profesora gry na fortepianie oraz organach w Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym, a w 1899 r. został jego dyrektorem artystycznym i funkcję tę pełnił do śmierci.

Mieczysław Sołtys prowadził także działalność publicystyczną, był redaktorem „Wiadomości Artystycznych”, publikował na łamach „Naszej Sztuki”, „Dziennika Ludowego”, „Przeglądu Politycznego, Społecznego, Literackiego” i „Kuriera Lwowskiego”. Od 1919 r. był prezesem Lwowskiego Związku Muzyków-Pedagogów i Związku Zawodowego Muzyków.

Twórca dwóch symfonii: b-moll i D-dur, Koncertu fortepianowego c-moll (Concerto religioso), utworów kameralnych, fortepianowych, organowych, pieśni, ale także oratoriów i oper.