NIFC LOGO
NIFC LOGO
Wkrótce II edycja Weekendowego Kursu Edytorstwa Muzycznego!

Zapraszamy na II edycję Weekendowego Kursu Edytorstwa Muzycznego! Jest to bezpłatny kurs adresowany do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia zainteresowanych edytorstwem muzycznym i chcących w przyszłości współpracować z Polskim Wydawnictwem Muzycznym. Zjazdy organizowane będą co drugą sobotę w Instytucie Muzykologii UJ w Krakowie w godzinach ok. 10:00–17:00.

Czas trwania kursu: od 19 października 2019 r. do 6 czerwca 2020 r.


Kurs ma formę praktyczną i obejmuje:
• pracę ze źródłami muzycznymi,
• przygotowywanie wydań źródłowo-krytycznych,
• zasady i konwencje edytorskie wydań nutowych,
• korektę nutową,
• skład nutowy w programie Sibelius dla początkujących i zaawansowanych.

Zajęcia z obsługi programu Sibelius odbywać się będą na własnych komputerach uczestników, dlatego wymagane jest zainstalowanie programu przynajmniej w wersji 6 oraz posiadanie klawiatury numerycznej.

Uczestnicy kursu, którzy uzyskają minimum 75% obecności, otrzymają certyfikat i perspektywę współpracy z Wydawnictwem. Wyróżniający się kursanci wezmą udział w powstawaniu publikacji obejmującej wydanie źródłowo-krytyczne jednego z utworów Dobrzyńskiego jako redaktorzy, korektorzy i kopiści nutowi.

Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo muzyki polskiej”.

Partnerami przedsięwzięcia są Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Rekrutacja

Do udziału zapraszamy absolwentów, studentów studiów magisterskich z zakresu muzykologii i teorii muzyki oraz osoby zajmujące się redakcją materiałów nutowych. Zgłoszenia wraz z CV przyjmujemy do 25 września 2019 roku na adres: seminarium@pwm.com.pl. Prosimy o podanie w mailu informacji o poziomie zaawansowania w obsłudze programu Sibelius lub innych programów do edycji nut (Finale, Dorico, Musescore i in.).

Wyniki rekrutacji przedstawimy na stronie internetowej oraz drogą mailową do 1 października.


Miejsce spotkań

Zajęcia odbywają się w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w salach nr 3, 12 i 23.

 

Program

Kurs obejmuje trzy moduły:
• korekta i redakcja nutowa – red. Dorota Leszczyńska-Zając
• opracowania źródłowo-krytyczne – prof. Zofia Chechlińska
• obsługa programu Sibelius – red. Adam Tomasz Kukla

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach: podstawowej i zaawansowanej. W czasie trwania kursu przewidziane są również wykłady gościnne.
 

Szczegóły na podstronie: Weekendowy Kurs Edytorstwa Muzycznego