NIFC LOGO
NIFC LOGO
Informacje ogólne

„Dziedzictwo Muzyki Polskiej” to program kompleksowego opracowania dzieł – począwszy od badań naukowych, poprzez źródłowe wydanie, wykonanie przez wybitnych artystów, rejestrację, wydanie płytowe, udostępnienie internetowe oraz włączenie do działań promocyjnych i edukacyjnych – muzyki polskiej powstałej w latach 1795–1918.

Zaplanowany w pierwszej odsłonie na lata 2016–2021 program umożliwia nadrobienie wielopokoleniowych zaległości skutkujących nieobecnością muzyki polskiej w świadomości wykonawców i publiczności na świecie. W czasie, gdy zaawansowane kulturowo społeczeństwa zachodniej Europy ukierunkowane były na prowadzenie historycznej polityki kulturalnej, dokumentowanie, opracowywanie, udostępnianie oraz promowanie swoich artystów i ich dzieł, w Polsce - na skutek zniewolenia państwa - takie działania były niejednokrotnie formalnie niedozwolone, obarczone restrykcjami lub przynajmniej pozbawione środków finansowych. Program „Dziedzictwo Muzyki Polskiej" pozwala tę lukę uzupełnić. 

Program prowadzony przez dwie instytucje: Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, składa się z czterech głównych części:

  • wydawnictwa nutowe wraz z kompleksowym opracowaniem (PWM)
  • wykonania artystyczne i wydawnictwa fonograficzne (NIFC)
  • szkolenie kadry i wsparcie procesu kształcenia redaktorów (PWM)
  • upowszechnianie i promocja (NIFC i PWM)

Program „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” daje szansę na zniwelowanie podstawowej przyczyny dysproporcji w obecności polskiej kultury muzycznej na światowych estradach. W jego rezultacie Polska powinna powrócić do grona państw, które nie tylko szanują swoje dziedzictwo kulturowe, ale aktywnie wykorzystują je dla międzynarodowej promocji.

Instytucje prowadzące
Finansowanie