NIFC LOGO
NIFC LOGO
Portal Muzyki Polskiej

Bogata wiedza na temat twórców, trendów myślowych, społeczeństwa i szeroko pojętej sztuki czasu rozbiorów zostanie również udostępniona w internecie, w najbardziej przystępnej i syntetycznej formie, dzięki Portalowi Muzyki Polskiej.

Multimedialna, wielowarstwowa platforma podzielona zostanie na części dotyczące kompozytorów czasu objętego całym programem „Dziedzictwa”. W ramach portalu sukcesywnie publikowane będą witryny informacyjne 25 twórców takich jak Ignacy Feliks Dobrzyński, Franciszek Lessel, Józef Krogulski, Franciszek Mirecki, Maria Szymanowska, ale także nieco lepiej znani publiczności sal koncertowych, choć również nieposiadający obecnie kompleksowych opracowań informacyjnych – Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko czy Juliusz Zarębski. W Portalu znajdą się m.in. biogramy każdego z kompozytorów (w wariancie rozbudowanym i skróconym), pełne katalogi dzieł (z ich charakterystyką), kalendaria życia i twórczości, poświęcona kompozytorom bibliografia, ikonografia, nagrania muzyki, jak również dokumenty filmowe, wypowiedzi znawców i interpretatorów ich dorobku – spisane i zarejestrowane. Portal Muzyki Polskiej będzie zatem pierwszym centrum kompletnej i usystematyzowanej wiedzy o wybranych twórcach, dostępnej natychmiast. Jego założenia merytoryczne i technologiczne przewidują zaś stopniową rozbudowę aż do momentu wypełnienia go informacjami na temat wszystkich polskich kompozytorów zapomnianej epoki.