NIFC LOGO
NIFC LOGO
FONOGRAFIA

W ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ukazały się m.in. dzieła Ignacego Jana Paderewskiego, m.in. Koncert fortepianowy a-moll op. 17 w wykonaniu Dang Thai Sona i Philharmonia Orchestra pod dyrekcją Vladimira Ashkenazego, a także wybrane utwory solowe w interpretacji Kevina Kennera. Ponadto wydane zostały koncerty fortepianowe A-dur op. 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Philippe'a Gusiano i E-dur Józefa Krogulskiego w wykonaniu Howarda Shelleya. Nie zabrakło również muzyki wokalnej reprezentowanej w tym zbiorze przez wybór pieśni Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka.

Niezwykle interesującym albumem będzie nagranie dwuaktowej opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale z librettem Wojciecha Bogusławskiego i muzyką Jana Stefaniego – po raz pierwszy na instrumentach z epoki. Istotnym wątkiem wydawnictw fonograficznych będą nagrania muzyki scenicznej, m.in. Uwertury do baletu „Król Wichrów” op. 37 oraz Uwertury do opery „Legenda Bałtyku” op. 28 Feliksa Nowowiejskiego (Sinfonia Varsovia), a także symfonicznej, m.in. II Symfonii c-moll op. 15 I.F. Dobrzyńskiego (Sinfonia Varsovia).

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

W ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” zostaną zrealizowane następujące serie wydawnicze:

  1. Seria publikacji popularnonaukowych, w atrakcyjnej, przystępnej formie prezentująca życie muzyczne i intelektualne Polski czasów rozbiorów. Szeroki zakres tematów jest dyscyplinowany poprzez zachowywanie kontekstu chopinowskiego.

      2. Seria publikacji naukowych:

  • monografie kompozytorów polskich,
  • opracowania problemowe dotyczące wybranych gatunków, ośrodków czy zagadnień recepcji muzyki polskiej,
  • teksty źródłowe w edycjach polsko-angielskich.

      3. Serie „Wielcy Pianiści”:

  • biografie artystyczne najwybitniejszych pianistów przeszłości,
  • wywiady-rzeki z wybitnymi współczesnymi pianistami kilku pokoleń.

      4. Seria „Wielkie szkoły pianistyczne” – przekłady i wydania tekstów teoretycznych.

WYDAWNICTWA NUTOWE

W ramach pierwszej fazy programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” zostaną wydane dzieła zarówno najbardziej znaczących, uznanych kompozytorów tych czasów, jak i twórców zapomnianych. Poza dorobkiem Mieczysława Karłowicza, przygotowane zostaną wydania dzień wszystkich Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stanisława Moniuszki. Opracowaniu ulegnie również większość zachowanej spuścizny Józefa Elsnera, Henryka Wieniawskiego i Juliusza Zarębskiego. Wśród planowanych do wydania kompozycji znajdują się także utwory m.in. dzieła Józefa Deszczyńskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Józefa Krogulskiego, Karola Kurpińskiego, Franciszka Lessla, Karola Lipińskiego, jak i Franciszka Mireckiego, Emila Młynarskiego, Zygmunta Noskowskiego, Antoniego Stolpego, Marii Szymanowskiej, Karola Szymanowskiego, Juliusza Zarębskiego oraz Władysława Żeleńskiego. Dzięki edycjom nutowym oraz nagraniom zaprezentowany zostanie blok kilkudziesięciu utworów kameralnych i kilkuset kompozycji solowych autorstwa najistotniejszych twórców, udostępnionych dla celów szkolnictwa artystycznego. W proces wydania kompozycji zostaną włączone m.in. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.