NIFC LOGO
NIFC LOGO
FONOGRAFIA

W ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ukażą się m.in. dzieła Ignacego Jana Paderewskiego, m.in. Koncert fortepianowy a-moll op. 17 w wykonaniu Dang Thai Sona i Philharmonia Orchestra pod dyrekcją Vladimira Ashkenazego, a także wybrane utwory solowe w interpretacji Kevina Kennera. Ponadto ukażą się koncerty fortepianowe A-dur op. 2 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Philippe'a Gusiano i E-dur Józefa Krogulskiego w wykonaniu Howarda Shelleya. Istotnym wątkiem wydawnictw fonograficznych będą nagrania muzyki scenicznej, m.in. Uwertury do baletu „Król Wichrów” op. 37 oraz Uwertury do opery „Legenda Bałtyku” op. 28 Feliksa Nowowiejskiego (Sinfonia Varsovia), a także symfonicznej, m.in. II Symfonii c-moll op. 15 I.F. Dobrzyńskiego (Sinfonia Varsovia). Nie zabraknie również muzyki wokalnej reprezentowanej w tym zbiorze przez wybór pieśni Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina w interpretacji Mariusza Godlewskiego i Radosława Kurka. Niezwykle interesującym albumem będzie nagranie dwuaktowej opery Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale z librettem Wojciecha Bogusławskiego i muzyką Jana Stefaniego – po raz pierwszy na instrumentach z epoki.

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

W ramach programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” zostaną zrealizowane następujące serie wydawnicze:

  1. Seria publikacji popularnonaukowych, w atrakcyjnej, przystępnej formie prezentująca życie muzyczne i intelektualne Polski czasów rozbiorów. Szeroki zakres tematów jest dyscyplinowany poprzez zachowywanie kontekstu chopinowskiego.

      2. Seria publikacji naukowych:

  • monografie kompozytorów polskich,
  • opracowania problemowe dotyczące wybranych gatunków, ośrodków czy zagadnień recepcji muzyki polskiej,
  • teksty źródłowe w edycjach polsko-angielskich.

      3. Serie „Wielcy Pianiści”:

  • biografie artystyczne najwybitniejszych pianistów przeszłości,
  • wywiady-rzeki z wybitnymi współczesnymi pianistami kilku pokoleń.

      4. Seria „Wielkie szkoły pianistyczne” – przekłady i wydania tekstów teoretycznych.

WYDAWNICTWA NUTOWE

W ramach pierwszej fazy programu „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” zostaną wydane dzieła zarówno najbardziej znaczących, uznanych kompozytorów tych czasów, jak i twórców zapomnianych. Poza dorobkiem Mieczysława Karłowicza, przygotowane zostaną wydania dzień wszystkich Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stanisława Moniuszki. Opracowaniu ulegnie również większość zachowanej spuścizny Józefa Elsnera, Henryka Wieniawskiego i Juliusza Zarębskiego. Wśród planowanych do wydania kompozycji znajdują się także utwory m.in. dzieła Józefa Deszczyńskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Józefa Krogulskiego, Karola Kurpińskiego, Franciszka Lessla, Karola Lipińskiego, jak i Franciszka Mireckiego, Emila Młynarskiego, Zygmunta Noskowskiego, Antoniego Stolpego, Marii Szymanowskiej, Karola Szymanowskiego, Juliusza Zarębskiego oraz Władysława Żeleńskiego. Dzięki edycjom nutowym oraz nagraniom zaprezentowany zostanie blok kilkudziesięciu utworów kameralnych i kilkuset kompozycji solowych autorstwa najistotniejszych twórców, udostępnionych dla celów szkolnictwa artystycznego. W proces wydania kompozycji zostaną włączone m.in. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.